(Source: soianchay)

Tình bạn không có “lời chia tay” nào hết! Tình bạn kết thúc trong sự im lặng vì khoảng cách, vì đổi thay… hoặc đơn giản hơn là sự phản bội. Nền tảng của tình bạn là sự trung thành và đồng cảm.Tình bạn vốn không có một bắt đầu rõ ràng, nên sẽ không có một kết thúc dứt khoát.

Thực ra có bao giờ bạn bắt gặp câu nói: “Chúng mình không làm bạn nữa nhé” không?. Tất nhiên không! Vậy khi nào tình bạn kết thúc? Và kết thúc như thế nào? Dù không một lời diễn giải nhưng đến một lúc nào đó, ta tự hiểu đã đến hồi kết…

st (via ngontinh)

(Source: faded-film)

Thế mà con mèo nó cũng để yên :)))

Thế mà con mèo nó cũng để yên :)))

(Source: awwww-cute)

staff:

Have a nice weekend, Tumblr. 

staff:

Have a nice weekend, Tumblr. 

(Source: kulakarkasi)

sickenoughtodie:

Mối tình đầu ấy đã đi xa rồi ../

sickenoughtodie:

Mối tình đầu ấy đã đi xa rồi ../

(Source: vysunflower)

Cartoonbombing Troqman

(Source: archatlas)