a-lion-among-ladies:

whoa
bienenkiste:

Photographed by Nina Merikallio for Samuji Resort 2015

bienenkiste:

Photographed by Nina Merikallio for Samuji Resort 2015

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.”
― Marilyn Monroe (via chimsebeo)

(Source: psych-quotes)

(Source: weheartit.com)

“Nhà anh bạn tao cưng chó lắm. Có lần ảnh đi làm về lỡ vấp phải con chó kêu ẳng ẳng. Mẹ ảnh từ dưới bếp bay lên ôm con chó xuýt xoa “Trời ơi con ơi có sao không?! Thằng chó kia đá trúng con hả?””

(via chuyencuabeo)

=))))))

=))))))))))))))))))))